Vznik Domova Vyhlídka podpořilo 33 významných dárců

Na vzniku Domova Vyhlídka se dary v různých částkách podílelo 59 firem a individuálních osob. Jejich podpora souhrnně činí 9,2 milionu korun a dorazila ze Vsetína, z Rožnova pod Radhoštěm, z Vizovic, Otrokovic, Prahy a dalších měst. Velmi si vážíme důvěry, kterou nám dárci dali. Ceníme si, že s námi sdílí myšlenku celospolečenského významu této investice. Každý přijatý dar bez ohledu na jeho výši je pro nás velkou pomocí a povzbuzením v naší službě i práci. Není možné na tomto místě poděkovat všem, uvádíme alespoň ty nejvýznamnější dárce, kteří podpořili Domov Vyhlídka v řádech statisíců korun. Touto cestou děkujeme i Vám, jejichž jména nejsou v seznamu uvedena, neboť jste si přáli zůstat v anonymitě. 

Připojte se i Vy! Přispějte na vybavení nového Domova Vyhlídka.

Přispějte na vybavení nového Domova Vyhlídka