Jak rostla stavba-rekonstrukce Vyhlídky

Se stavbou domova pro seniory jsme začali v červnu 2017. Aktuálně Vyhlídka prošla dokončovacími pracemi a část vybavení je již na svém místě. V listopadu plánujeme domov otevřít prvním uživatelům.

Přispějte na vybavení nového Domova Vyhlídka