Ocenění zařízení Diakonie Vsetín

Pohled na naši práci očima „zvenku“ je vždy cenný. Tentokrát se nám ho dostalo ze strany ředitele společnosti UNTRACO, který si prohlédl náš Domov Jabloňová a Domov Harmonii. Pan Babinec pracovně navštívil stovky domovů pečujících o seniory v České republice. O to více si vážíme jeho postřehů a ocenění!

Ocenění zařízení Diakonie Vsetín
Ocenění zařízení Diakonie Vsetín

….Dovolte, abych se hluboce poklonil za vykonanou práci v činnosti nejen sociální a paliativní péče celkově, ale především za vytvoření naprosto originálního, útulného a důstojného prostředí pro Vaše klienty v zařízení Jabloňová a Harmonie, které jsem měl možnost si prohlédnout. Interiérové vybavení dobovým nábytkem Vašich klientů je pro ně přirozené a cítí se v něm určitě lépe, než v interiérech moderních. Nehledě k ekonomické náročnosti pořízení.

V Harmonii jsem rovněž ocenil architektonické a technické řešení možnosti vstupu klientů na terasu a tím umožnění bezproblémového kontaktu s venkovním prostředím. Za svoji 27 let dlouhou spolupráci a zkušenosti se zařízeními sociální péče, jsem navštívil stovky podobných zařízení v celé republice a mohu Vás ujistit, že výsledky Vaší práce jsou ojedinělé a hodné následování.

Ještě jednou Vám děkuji za dosavadní spolupráci, za konstruktivní jednání i za práci, kterou vykonáváte pro sociálně potřebné spoluobčany. 

Ivan Babinec, ředitel společnosti, jednatel UNTRACO v.o.s., 9.ledna 2018

Přispějte na vybavení nového Domova Vyhlídka