Stávající domovy Diakonie Vsetín jsou rodinného typu

Vyhlídka navazuje na dva stávající domovy pro seniory, které Diakonie Vsetín provozuje: Domov Harmonie pro 42 klientů a Domov Jabloňová pro 23 klientů s Alzheimerovou chorobou. Promyšlené interiéry stávajících domovů jsou výsledkem dobré spolupráce architekta a pracovníků Diakonie Vsetín. Kvalitu naší práce dokládá několik ocenění např. Národní cena ze nejlepší domov pro seniory s demencí nebo ocenění Pečovatelka roku.

Zařízení jsou domáckého typu s moderní a kvalitní péčí o seniory, kteří se neobejdou bez cizí pomoci. Vytváříme pro ně důstojné, příjemné a bezpečné prostředí s retro zákoutími. K životu na našich domovech patří i kontakt se zvířaty, ovcemi pasoucími se na zahradě, či kocourem, který je stálým obyvatelem oddělení.

Přispějte na vybavení nového Domova Vyhlídka